Kovojant

Kiekvienas esame kovotojai , todėl turime nepasiduoti , kai siekiame pergalės ir norime laimėti . Turime suprasti , kas mums svarbiausia, kada renkamės tikslus ir uždavinius. Turime suprasti , kiek mums ir kas kainuoja . Turime ne ieškoti prasmės , ten kur jos nėra. Turime suprasti aplinkybes , kurios verčia būti priklausomais. Negalime pasiduoti kitų įtakai , kai patįs to nenorime . Turime rinktis, tai kas geriausia ir nuostabiausia. Gyvenimas kova ir mes turime suprasti , ko būtent norime . Neturime nuleisti rankų , kai žinome savo pasirinkimą ir tikslą. Turime eiti pirmyn. Turime suprasti , kas mums svarbiausia. Kiekvienas mūsų esame dideli kovotojai , todėl turime įrodyti ir nesileisti savęs ir kitų apgaunami . Daugelis ieško naivių žmonių , kurie galima sakyti daug ką , tačiau niekas nesikeičia ir mes turime suprasti, būtent ko patįs norime. Ar mums svarbiausia pažadai ar kitų ar savo gerovė. Turime suvokti , kam patįs norime būti pavaldūs. Kiekvienas esame kovotojas ir jokios skirtingos rūšies ar rasės nėra, kai renkamės tikslą, kuriame yra mūsų idėjos . Neturime kreipti į tokius , kurie kitus verbuoja , o patįs traukiasi , kada ateina jų laikas ištarti žodį. Turime suprasti , kokie pasirinkimai mums patįs svarbiausia, kada norime gyvenime pasiekti savo tikslų . Turime suvokti , kad gyvenimas nėra paremtas pinigais , bet be pinigų , juk irgi nėra smagu gyventi. Todėl turime žinoti subtilybes, kurios padėtų mums priartėti prie tikslo . Kiekvienas jas taikome skirtingais metodais. Kada sportininkas nori greičiau pasiekti rezultatą ištvermėje , tuomet randa įvairiausių būdų , kurie padėtų greičiau pasiekti norimą tikslą, tai bėga save apsunkindamas svoriu ar tiesiog atlieka tinkamus sprendimus , kurie vėliau prisideda prie rezultato .

Juk kiekvienas norime būti pridėtinė turto vertė, todėl ieškome būdų ir tinkamų sprendimų , kurie mums užtikrintų garantą ateityje. Kiekvienas ieškome ne tik sprendimų , bet ir tinkamų sąlygų įgyvendinti idėjas , todėl turime suprasti , kokios aplinkybės galioja mūsų verslui ir panašiai.  Negalime lengvai nuleisti rankų , ten kur patįs nenorime , o kiti iš pavydo ar kokio nepasitenkinimo reikalauja. Kodėl turime paklūsti , kai suprantame ir patįs , kad naudos jokios mums nesuteikia. Todėl renkamės mes , tai ko patįs ieškome. Mūsų pasirinkimai įtakoja dabartį ir ateinanti laiką ir mes suvokti riziką suprantame , kad nėra verta dėti vilties , ten kur nėra naudos. Turime suvokti , kas mums reikalinga, juk negalime būti tik papūgos ar beždžionės , nes norime ir patįs rasti save. O norėdami saugoti savo privatumą turime suprasti , kokie pasirinkimai teisingiausi , kada renkamės durys.   O juk esame savo gyvenimo dailininkai , todėl turime ieškoti tinkamų spalvų , kad dazai būtų patįs gražiausi . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *