Kas tas bankrotas?

Bankrotas ir jo prielaidos
Anot Vikipedijos bankrotas yra asmens ar organizacijos, kurie yra skolingi savo kreditoriams ir negali tų skolų jiems grąžinti  teisinis statusas. Dažniausiai bankrotą  inicijuoja skolininkas. Bankrotas nustatomas  teismo sprendimu.

Bankrotas – tai ne tik teisinis statusas, kurį gali turėti nemokus asmuo ar organizacija, ir bankroto terminas  nėra bankroto sinonimas. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje, bankrotas taikomas tik asmenims, o organizacijoms yra taikomos  kitos bankroto bylų formos (pavyzdžiui, likvidavimas ir administravimas). Jungtinėse Amerikos Valstijose bankrotas taikomas plačiau formalioms bankroto byloms.

Pagrindinės bankroto prielaidos:

  1. Kai asmuo ar organizacija nevykdo savo finansinių įsipareigojimų;
  2. Kai pagamintas produktų perteklius kaupiasi sandėlyje, nes nėra norinčių juos įsigyti;
  3. Kai nėra pakankamo finansavimo reikiamų žaliavų įsigyjimui, darbo jėgos apmokėjimui, pagamintų produktų įvedimui į rinką ir jų realizavimui;
  4. Kai organizacijoje nėra tinkamos vadybinės apskaitos;
  5. Kai organizacijos darbuotojai nesąžiningi ne tik klientų, bet ir organizacijos atžvilgiu ir juos apgaudinėja;
  6. Kai organizacijos veikla perduodama nekompetetingiems darbuotojams ar vadovams;
  7. Kai organizacijos prekių apyvarta sumažėja dėl ekonomikos recesijos;
  8. Kai organizacija valdoma netinkamai.
  1. Kai miršta ar sunkiai suserga organizacijos pagrindinis vadovas;
  1. Kai oranizacijos veikla  decentralizuojama ir susilpnėja vidiniai ryšiai;

Atsiradus vienai iš išvardintų prielaidų o kartais ir kelioms jų, laiku nepriėmus rimtų ir teisingų sprendimų organizacija gali neišvengti bankroto procedūros ir teismo paskirto bankroto administratoriaus pagalbos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *