E-cigaretės

Elektroninės cigaretės mums padeda sumažinti tabaką ir nebūti vartotojais, kurie prisijungia prie žalingų įpročių skatinančių sveikatos neigiamą būklę. Daugelis atsakytu į klausymą , kaip negerai vartoti tabaką, tačiau ne daugelis nori kabėti apie ieškojimą priemonių ir būdų, kaip sumažinti vartojimą ir būti nepriklausomu.

Mes esame kovotojai ir mes nesame tie, kurie privalo lengvai nuleisti rankas , todėl mūsų kova turi būti garbinga. Mes pirmiausia kovojame su savimi , paskiau pradedame kovą su įtakos padariniais , kurios stengiamės tinkamai nukreipti. Juk žinome , kad mūsų dėmesį valdo , tai kur mes atiduodame save , todėl turime suprasti to atidavimo savęs vertę, kiek galima ir už ką. Nes negalime kentėti , o vėliau teigti , jog tai mūsų prigimčiai ar tiesiog vaistas , kuris padeda . Nebūna rytojaus. Mūsų savimeilė kalba . Mūsų protas apgautas komercinių paslapčių, kur tampame tiesioginės aukos. Kodėl turime savęs nemylėti? Neleidžia draugai? Ar svajonės neišsipildys? Siūlyčiau tokiu atveju susirasti biker ar britvininką ir jam duoti dešimt litų , kad jis pavėžintu, tuomet įvertinę gyvenimo kainą suprasime , kad galime ir be cigarečių, tai tik susigyvenimas ir mūsų arba kitų nuostatos, kurios laiko mūsų įpročius. Turbūt daugelis pastebėjome , jog darbovietėse daromos daugiau rūkymo minutės ir nerūkantis pradeda rūkyti ar tai jau nėra skatinimas prekybos , kuris mums nesuteikia komforto tik pririša prie priklausomybės.

(Šios nuotraukos , bent man asmeniškai sukelia pavydo impulsą , tad kada pajaučiame pasistenkime išsaugoti , tuomet galbūt patįs savaime surasime protingus atsakymus, kuo remtis ir ką daryti, jog sustabdytume savo įprotį dar kitaip pasakius turime pažadinti savo pasąmonės galybę ir nekartoti žodžių , kurie nėra veiksmingi prieš mūsų kovą )

Elektronines cigaretės dar kitaip vadinamos jaunimo tarpe suomiškai e-savuke ir Sähkötupakka 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *