Civilinese bylose taikomos apsaugos priemones

CPK 145 str. 3d. nurodo, kad tam tikrų kategorijų civilinėse bylose gali būti taikomos kitos laikinosios apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, bylose dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei gali būti taikomos šios Civiliniame kodekse nurodytos laikinosios apsaugos priemonės:

  1. įpareigoti, esant galimybei, vieną sutuoktinį gyventi skyrium;
  2. nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
  3. įpareigoti vieną sutuoktinį netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu;
  4. priteisiti iš vieno sutuoktinio laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams ir kitam sutuoktiniui;
  5. areštuoti turtą kol bus išspręstas jo priklausymo nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas;
  6. areštuoti vieno sutuoktinio turtą, kad būtų garantuota teismo išlaidų atlyginimas kitam sutuoktiniui;
  7. uždrausti vienam sutuoktiniui lankytis tam tikrose vietose ar matytis su nepilnamečiais vaikais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *